Skolan i rörelse

Skolan i rörelse är ett program som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som ingår i regeringsprogrammet. Det genomförs i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsmyndigheter och organisationer.

Syftet med programmet Skolan i rörelse är att öka aktiviteten och trivsamheten under skoldagen. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion. Det är viktigt att:

man rör sig mer och sitter mindre,
eleverna deltar,
man lär sig.

 

Kom med på en resa till en Skola i rörelse!

 

Skolan i rörelse