OPS 2016

Uudistuva OPS tukee aktiivisempaa koulupäivää

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille elämässä tarvittavia tärkeitä tietoja ja taitoja. Uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman (OPS 2016) oppimiskäsitys korostaa oppijan toimijuutta, osallisuutta ja tavoitteellisen oppimisen taitoa. Liikkuva koulu -toiminta toteuttaa lain ja OPS 2016:n henkeä.

Uusi opetussuunnitelma rohkaisee koulukulttuurin uudistamiseen siten, että opettajien yhteistyö lisääntyy ja oppilaiden ääni kuuluu koulun kehittämistyössä nykyistä enemmän.

Oppilaiden hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen ovat sidoksissa koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen vaatii jokaisen oppiaineen ja koulun muun toiminnan tietoista suuntaamista yhteisiin tavoitteisiin.

OPS 2016 antaa selkeät askelmerkit koulun sisäisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseen – ja kannustaa kouluja myös laajemmin verkottumiseen. Liikkeen lisääminen koulupäivään voi toimia konkreettisena työkaluna monien OPS 2016:n tavoitteiden saavuttamisessa.

Näille sivuille keräämme vinkkejä siitä, miten Liikkuva koulu -toiminta voi tukea OPS 2016:n tavoitteiden saavuttamista. Lähetä meille oma kokemuksesi tai ajatuksesi!

 

Miten Liikkuva koulu -toiminta voi mielestäsi tukea OPS 2016:n tavoitteiden saavuttamista?*
Nimi (ei julkaista)*
Tehtävä tai rooli*
Sähköpostiosoite (ei julkaista)*

 _  _   ___   __  _   ___   _ __ 
| || | ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\  | |/ // 
| || | || / //\ \\ | '--' || / //\ \\ | ' // 
| \\_/ || | ___ ||| .--. || | ___ || | . \\ 
 \____// |_|| |_|||_|| |_|| |_|| |_|| |_|\_\\ 
 `---`  `-`  `-` `-` `-` `-`  `-` `-` --`