Viihtyisyyttä ja työrauhaa

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään ja sen yhteyteen.

Miksi?

Viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä. Lue lisää julkaisusta Viihtyvyyttä ja työrauhaa.

Liikkuminen auttaa oppimaan. Uusimpien tutkimusten mukaan liikkuminen koulupäivän aikana on yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Lue lisää Opetushallituksen julkaisusta Liikunta ja oppiminen.

Työrauhaa luokkiin. Liikkuvien koulujen henkilökunta on raportoinut työrauhan parantumisesta. ”Välituntien valvominen on tullut helpommaksi, kun oppilailla on mieluisaa tekemistä ja kahnaukset ovat vähentyneet”, kertoi eräs opettaja Liikkuva koulu -kokemuksiaan. Lue lisää julkaisusta Viihtyvyyttä ja työrauhaa.

Ideoita opettajille

Ideoita alakouluille

Ideoita yläkouluille

Lähde mukaan