Tukea Liikkuville kouluille

Liikkuva koulu -palveluhakemistoApua matkalle -hakemistosta rekisteröityneet Liikkuvat koulut voivat helposti hakea tarjolla olevia koulutuksia, materiaaleja ja muita valmiita palveluita.

Liikkuvan koulun yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa omat palvelunsa hakemistoon jo nyt alla olevalla lomakkeella. Jokaisesta koulutuksesta, materiaalipaketista ja muusta palvelusta kannattaa täyttää oma lomakkeensa. 

Liikkuva koulu -ohjelma pidättää oikeuden lähetettyjen kuvausten toimittamiseen tarvittaessa.

Liikkuvat koulut voivat esittää toivomuksiaan yhteydenottolomakkeella.

Kuvaukset osa-alueista

 • Toiminnan käynnistäminen ja organisointi: Koulun tukeminen matkalla Liikkuvaksi kouluksi, henkilökunnan aktiivisen osallistumisen tukeminen, Liikkuva koulu -tiimien perustaminen tai eri kehittämisteemojen valitseminen. Esimerkki palvelusta: mentorointi Liikkuville kouluille.
 • Välituntitoiminnan aktivointi: Tukea monipuolisen välituntitoiminnan kehittämiseen. Oppilaat ovat osallisina toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa yhdessä vastuuopettajien kanssa. Esimerkki palvelusta: Välkkäri - oppilaiden vertaisohjaajakoulutus.
 • Tapahtumat, teemapäivät, kampanjat: Tukea koulun yhteisiin, innostaviin tapahtumiin ja teemapäiviin. Esimerkki palvelusta: ParaSchoolday-kiertue.
 • Henkilökunnan osaamisen lisääminen: Kouluyhteisön osaamisen tukeminen sisäisen keskustelun ja täydennyskoulutusten kautta. Esimerkkejä palvelusta: alustaja henkilökunnan veso-päivään, toiminnallista kielioppia -koulutus.
 • Henkilökunnan työhyvinvointi: Koulun henkilökunnan hyvinvoinnin ja liikkumisen tukeminen. Esimerkki palvelusta: Kipinä - työyhteisöjen hyvinvointivalmennukset
 • Oppilaiden osallisuuden edistäminen: Tukea oppilaiden rooliin aktiivisen koulupäivän toteuttamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Esimerkki palvelusta: Tukioppilastoiminnan opas.
 • Liikkumista edistävä oppimisympäristö: Tukea koulun liikkumista edistäviin olosuhteisiin, esimerkiksi koulupihan virikkeet, sisätilojen tai lähiympäristön hyödyntäminen. Koulun opetustilojen muokkauksen tukeminen niin, että oppitunnin aikainen toiminnallisuus lisääntyy. Esimerkki palvelusta: koulun pihasuunnittelun konsultointi, koulujen kalusteratkaisut.
 • Oppituntien tai opetuskäytäntöjen kehittäminen: Käytännön tukea oppituntien toiminnallistamiseen tai kehittämiseen. Palvelu voi kohdentua mihin tahansa oppiaineeseen. Koulutukset ja kurssit pyydetään kohdistamaan kohtaan 'henkilökunnan osaamisen lisääminen'. Esimerkkejä palveluista: toiminnallisen opetuksen materiaaleja: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten, Matematiikkaa liikunnallisesti, Learning by doing
 • Koulumatkojen aktivointi: Tukea koulumatkojen aktivointiin oppilaita kannustaen, turvallisuus huomioiden yhteistyössä vanhempien kanssa. Esimerkkejä palveluista: koulun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen, kävelevät ja pyöräilevät koulubussit
 • Kerhotoiminta: Tukea liikunnalliseen kerhotoimintaan sekä ohjaajien osaamisen lisäämiseen.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta: Tukea liikunnalliseen aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä ohjaajien osaamisen lisäämiseen.
 • Kodin ja koulun yhteistyö: Tukea kodin ja koulun yhteistyön tiivistämiseen ja kehittämiseen aktiivisen toimintakulttuurin keinoin. ESimerkkejä palvelusta: toiminnalliset vanhempainillat, puheenvuorot vanhempainiltaan, Neuvokas perhe -menetelmä.
 • Soveltava liikunta, inklusiivinen toiminta: Tukea kaikille avoimen koulun ajatuksesta ja soveltamisesta liikkumisen näkökulmasta. ESimerkki palvelusta: inklusiivista ja toiminnallista oppimista -konsultaatio, soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA
 • Koululaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Monialaisen yhteistyön tukimuodot oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä opettajien osaamisen lisäämiseen näistä teemoista. Esimerkki palvelusta: Terve Koululainen -materiaalit.

  

Palvelun tiedot
Palvelun nimi, esim. "Luonnontieteitä toiminnallisesti -koulutus" tai "Talvivälitunnit-esite"*
Palvelun aihe
Valitse ne osa-alueet, joihin tarjoamasi palvelu soveltuu (enintään 2-3 kohtaa).
Toiminnan käynnistäminen ja organisointi
Välituntitoiminnan aktivointi
Tapahtumat, teemapäivät, kampanjat
Henkilökunnan osaamisen lisääminen
Henkilökunnan työhyvinvointi
Oppilaiden osallisuuden edistäminen
Liikkumista edistävä oppimisympäristö
Oppituntien tai opetuskäytäntöjen kehittäminen
Koulumatkojen aktivointi
Kerhotoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Kodin ja koulun yhteistyö
Soveltava liikunta, inklusiivinen toiminta
Koululaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maantieteellinen alue
Valitse ne maantieteelliset alueet, joiden kouluille palvelu on tarjolla. Voit valita useamman alueen. Jos palvelu on tarjolla koko Suomen kouluille, valitse vain: valtakunnallinen.
Valtakunnallinen
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Kohderyhmä
Valitse, sopiiko palvelu alakoulun, yläkoulun tai yhtenäiskoulun henkilökunnalle tai oppilaille. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Alakoulun oppilaat
Yläkoulun oppilaat
Yhtenäiskoulun oppilaat
Alakoulun henkilökunta
Yläkoulun henkilökunta
Yhtenäiskoulun henkilökunta
Palvelun kuvaus
Lyhyt kuvaus (Kirjoita tähän tiivis kuvaus palvelusta, enintään n. 160 merkkiä)*
Pitempi kuvaus (Kirjoita tähän yksityiskohtaisempi kuvaus palvelusta. Jos kaikki tuli sanottua jo lyhyessä kuvauksessa, voit kopioida saman tekstin tähän kenttään.)*
Hinta
Maksuton
Maksullinen
Lisätietoa hinnasta
Palvelun saatavuus ja voimassaolo
toistaiseksi voimassa
määräajan voimassa
Lisätietoa
Yhteystiedot
Palveluntarjoaja*
Verkkosivuosoite
Yhteyshenkilön nimi*
Sähköpostiosoite*
Puhelinnumero*
Lisää logo jpg-muodossa
Lisää kuva jpg-muodossa
Lisää esite pdf-muodossa
Kuvateksti, esim. kuvaajan tiedot