Liikkuvien koulujen tukisivusto 

 

Tukisivusto Liikkuville kouluille

Tervetuloa Liikkuvien koulujen tukisivustolle! Näiden sivujen tarkoituksena on tarjota apua koulunne matkalla Liikkuvaksi kouluksi.

Jos et löydä etsimääsi apua, ota yhteyttä apuamatkalle (at) liikkuvakoulu.fi.

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Oppaan tarkoituksena on helpottaa matkantekoa ja tarjota koulujen kehittämistyölle monia erilaisia reitinvalinnan mahdollisuuksia. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti koulujen henkilökunnalle, mutta siitä voi olla hyötyä myös kuntien työntekijöille, oppilaiden vanhemmille ja koulujen kanssa yhteistyötä tekeville toimijoille.

Liikkuvan koulun nykytilan arviointi

Mistä lähteä liikkeelle oman koulun Liikkuva koulu -toiminnan kehittämisessä? Näiltä sivuilta löydät työkalun koulun lähtötilanteen arvioimiseksi. Työkalu helpottaa eri osa-alueiden huomioimista ja yhteenvedosta voi selkeästi hahmottaa koulun vahvuudet ja toisaalta ne osa-alueet, joissa on eniten kehittämistä. Koulun nykytilan arviointi antaa hyvän pohjan toiminnan suunnittelulle.

Kun nykytilan arviointityökalun täyttää jatkossa esimerkiksi joka kevät, voi myös nähdä Liikkuva koulu -toiminnan kehittymisen. Koulun oma yhteenveto antaa hyvän pohjan myös asiasta viestimiseen sidosryhmille: esimerkiksi oppilaskunnalle, koulun henkilökunnalle, vanhemmille, kunnan päättäjille ja yhteistyökumppaneille.

Skolan i rörelse - bedömning av nuläget

Bedömningen av skolans nuläge är en viktig del av utvecklingsarbetet. Bedömningen och diskussionen i anslutning till denna hjälper er att välja just de utvecklingsobjekt som är de rätta för er skola. Det är bra att göra bedömningen minst en gång per år, i slutet av vårterminen (till exempel i mars–april). På så sätt får man en uppfattning om situationen i skolan samt tid att utarbeta en plan för följande läsår innan pågående läsår avslutas.

Muut työkalut

Liikkuvan koulun nykytilan arvioinnin tukena voi käyttää muita työkaluja ja lomakkeita.

Materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu kouluille suunnattu Liikkuva koulu -materiaaleja, kuten kunniakirjapohjia esimerkiksi Liikkuva koulu -vastuuoppilaille ja opetusmateriaaleja.

Apua matkalle -hakemistosta verkoston tukea

Apua matkalle -hakemistoon olemme keränneet Liikkuva koulu -verkoston eri toimijoiden järjestämiä koulutuksia, materiaaleja ja palveluja, joista voi olla apua matkallanne Liikkuvaksi kouluksi. Hakemistosta voi hakea apua maantieteellisen sijainnin, avun sisällön tai kohderyhmän mukaan.

Ideoita aktiivisempaan ja viihtyisämpään koulupäivään

Liikkuvan koulun ideasivustolle on koottu erilaisia Liikkuvissa kouluissa kokeiltuja ja hyviksi havaittuja ideoita liikkeen lisäämiseksi koulupäivään. Tutustu, inspiroidu, kokeile - ja lähetä oma ideasi!

Liikkuva koulu -verkkokauppa

Koulujen toiveesta Liikkuva koulu -ohjelma on perustanut verkkokaupan, josta löydät Liikkuva koulu -tuotteita lisäämään liikettä koulupäivään, vastuuhenkilöiden palkitsemiseen ja toiminnan näkyvyyden lisäämiseen.